Posts tagged Malaysia

Perakaunan dan Latihan GST

0

gst malaysia

Cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, Bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara.

GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional, hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif, efisyen, telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Dalam sebuah reaksi seorang pensyarah perakaunan dari UiTM berpendapat GST tidak membebankan dan akan menambahkan hasil negara.

Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan Kedua, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya. Ditambah lagi, dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual.

Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapura 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah – VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun depan (2010). Ini bermakna cukai itu akan berkuat kuasa sekitar Ogos atau September 2011.

Apa itu GST?

VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Lauré, untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan.

Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara – terutama US, mengenakan cukai jualan, biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah sama ada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara.

GST atau dalam Bahasa Inggeris Goods and Services Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan (consumption tax). Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang ada sekarang.

GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Lazimnya, pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan.

GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai.

Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan, pembuatan, kerjaya, persatuan atau kelab.

Harga bekalan yang dijual ditetapkan selepas mengambil kira GST. Organisasi perniagaan juga boleh menuntut kredit cukai bagi setiap GST yang telah dimasuk kira dalam bekalan yang dibeli untuk tujuan mengendalikan perniagaan. Kredit cukai ini dikenali sebagai “kredit cukai input”.

Bekalan yang dikecualikan cukai

Bagaimanapun, barangan atau perkhidmatan yang merupakan keperluan asas tidak dikenakan cukai. Di Australia, umpamanya, barangan dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai termasuk barangan makanan asasi (kecuali makanan tersedia, makanan bawa-balik, snek, alkohol dan minuman ringan), perkhidmatan kesihatan, ubat-ubatan, pendidikan dan penjagaan kanak-kanak, utiliti, barangan tertentu yang dibekalkan oleh pertubuhan amal dan agama, dan barangan dan perkhidmatan yang dieksport.

Pelaksanaan GST di negara ini merupakan satu langkah wajar memandangkan kebanyakan negara lain telah melaksanakannya. Di samping itu, jaminan kerajaan untuk mengecualikan cukai tersebut terhadap barangan dan perkhidmatan keperluan asas bertujuan untuk tidak membebankan pengguna berpendapatan rendah di samping mengelak berlakunya inflasi. GST hanya dikenakan kepada barangan atau perkhidmatan mewah yang mampu dibeli oleh pengguna berpendapatan tinggi. Di samping itu perniagaan kecil juga dikecualikan daripada GST.

Ada yang mengsyaratkan jika diuruskan dengan baik dengan kerjasama pelbagai pihak, GST mampu meningkatkan hasil negara melalui peningkatan kadar pematuhan cukai. Di samping itu, sistem ini juga dapat memastikan setiap perniagaan menyimpan rekod kewangan dengan lebih sempurna. Walaupun pelaksanaan sistem GST dianggap mencabar, tempoh yang selesa sebelum pelaksanaanya membolehkan setiap lapisan masyarakat diberi pengetahuan mengenainya.

REGISTRATION OF A FOREIGN COMPANY IN MALAYSIA

0

foreign incorporation in malaysia

A foreign company may carry on business in Malaysia by either:
a. incorporating a local company with SSM; or
b. registering the foreign company in Malaysia with SSM.
Foreign company is defined under the CA as:
a. a company, corporation, society, association or other body incorporated outside Malaysia;
or
b. an unincorporated society association, or other body which under the law of its place of
origin may sue or be sued, or hold property in the name of the secretary or other officer of
the body or association duly appointed for that purpose and which does not have its head
office or principal place of business in Malaysia.

 

Registration Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available for registration. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request for Availability of Name) to SSM; and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
The name to be used to register the foreign company should be the same as registered in its country
of origin. When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three
months from the date of approval.
2. Lodgement of Registration Documents
Registration documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three months
from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application for a
name search must be done [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].

foreign incorporation in malaysia

Registration Documents
The following documents shall be submitted to SSM for registration:
i. A certified copy of the certificate of incorporation or registration of the foreign company;
ii. A certified copy of the foreign company’s charter, statute or Memorandum and Articles of
Association or other instrument defining its constitution;
iii. Form 79 (Return By Foreign Company Giving Particulars Of Directors and Changes Of
Particulars);

NOTE: If the list includes directors residing in Malaysia who are members of the local board of
directors of the foreign company, a memorandum stating their powers must be executed by or on
behalf of the foreign company and submitted to SSM.
iv. A memorandum of appointment or power of attorney authorizing the person(s) residing in
Malaysia, to accept on behalf of the foreign company any notices required to be served on
such foreign company;
v. Form 80 (Statutory Declaration By Agent Of Foreign Company); and
vi. Additional documents consisting of:
• The original Form A; and
• A copy of the letter from SSM approving the name of the foreign company

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) — FEES (RM) (RM EQUIVALENT)
Up to 100,000 –> 1 ,000
1 00,001 – 500,000 –> 3 ,000
500,001 – 1 million –> 5,000
1 ,000,001 – 5 million –> 8,000
5,000,001 – 10 million –>10,000
1 0,000,001 – 25 million –> 20,000
25,000,001 – 50 million –> 40,000
50,000,001 – 100 million –> 50,000
1 00,000,001 and above –> 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

INCORPORATION OF A LOCAL COMPANY IN MALAYSIA

0

incorporation company in malaysia

There are three types of companies that can be incorporated under the Companies Act 965
(“CA”). They are:
• A company limited by shares
• An unlimited company
• A company limited by guarantee
For the purpose of conducting business in Malaysia, the most common type is a company limited
by shares.
COMPANY LIMITED BY SHARES
A company having a share capital may be incorporated as a private company (identified through
the words ‘Sendirian Berhad’ or ‘Sdn. Bhd.’ appearing together with the company’s name) or public
company (identified through the words ‘Berhad’ or ‘Bhd.’ appearing together with the company’s
name). The requirements to form a company are:
i. A minimum of two subscribers to the shares of the company (Section 4 CA);
ii. A minimum of two directors (Section 22 CA); and
iii. A company secretary who can be either:
a. an individual who is a member of a professional body prescribed by the Minister of
Domestic Trade and Consumer Affairs; or
b. an individual licensed by the Companies Commission of Malaysia (“SSM”).
Both the director and company secretary shall have their principal or only place of residence
within Malaysia.

incorporation company in malaysia

Incorporation Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request For Availability Of Name) to SSM;
and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three months from
the date of approval.
2. Lodgement of Incorporation Documents
Incorporation Documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three
months from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application
for a name search must be done. [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].
Incorporation Documents To Be Lodged With SSM
1. Memorandum and Articles of Association
• An original copy of the Memorandum and Articles of Association shall each be stamped at
RM00.00. Stamps are affixed at the Inland Revenue Board’s stamp office.
• The directors and secretaries shall be named in the Memorandum and Articles of Association.
• The subscribers to the company’s shares shall sign the Memorandum and Articles of
Association in front of a witness.
• Table A of the Fourth Schedule in the CA can be adopted as the Articles of Association of the
company (Section 0 CA).

NOTE:

For incorporation of a private company, the Articles of Association shall contain the following
stipulations:
i. Restriction on the right to transfer the company’s shares;
ii. Limitation on the number of members to not exceed fifty;
iii. Prohibition on any invitation to the public to subscribe the shares/debentures of the
company; and
iv. Prohibition on public invitation to the public to deposit money with the company.
2. Form 48A (Statutory Declaration By A Director Or Promoter Before Appointment)
The director or promoter declares under oath that:
• he/she is not a bankrupt; and
• he/she has not been convicted and imprisoned for the prescribed offences.
3. Form 6 (Declaration of Compliance)
This declaration states that all the requirements of the CA have been complied with. It must be
signed by the company secretary who handles the registration and is named in the Memorandum
and Articles of Association.
4. Additional documents:
• Original Form A.
• A copy of the letter from SSM approving the name of the company.
• A copy of the identity card of each director and company secretary

 

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) FEES (RM)

AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) == FEES (RM)
Up to 100,000 == 1 ,000
1 00,001 –> 500,000 == 3 ,000
500,001 –> 1 million == 5,000
1 ,000,001 –> 5 million == 8,000
5,000,001 –> 10 million == 10,000
1 0,000,001 –> 25 million==  20,000
25,000,001 –> 50 million ==  40,000
50,000,001 –> 100 million == 50,000
1 00,000,001 and above == 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

 • HUBUNGI KAMI

  daftar syarikat
  Sahabat Perniagaan Anda

  [email protected]

  HP/SMS/WhatsApp/Wechat: 016-6631979

  Tel/Fax : 06-2331350

  Anda juga boleh SMS, FB, WhatsApp, Viber & WeChat

  facebook-logo  

  FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

  YM id : ezlie_syafarin

  Skype: ezliesyafarin

  Skype Me™!

  ADS INDAH KEMBARA

  homestaymelaka.com.my

 • homestaymelaka.com.my

 • Go to Top