Tak Perlu Beratur !!!!

TAK PERLU BERATUR LAGI !!!

CUKUP MUDAH....Kami menyediakan semua perkhidmatan berkaitan perniagaan dan syarikat dengan SSM, Pendaftaran Kewangan MOF dan Pendaftaran CIDB secara ONLINE DAN POS

Hubungi kami sekarang...hanya di DaftarSyarikat.biz

Promosi

daftar syarikat, suruhanjaya syarikat malaysia, ssm, perdaftaran syarikat, konsultan pendaftaran syarikat, daftar kewangan, register company, daftar perniagaan, beli syarikat, tutup syarikat, agen daftar syarikat, setiausaha syarikat, rob, roc, register of business, register of company, akta syarikat, akta perniagaan, perluang perniagaan, daftar syarikat online, daftar perniagaan online, daftar ssm, syarikat ssm, perniagaan ssm, malaysia ssm, ssm syarikat, suruhanjaya syarikat, suruhanjaya syarikat malaysia, ssm search, ssm online, borang ssm, ccm, daftar ssm, e-info ssm, ssm company search, ssm my, ssm name search daftar syarikat malaysia, daftar syarikat ssm, daftar perniagaan, pendaftaran syarikat, daftar syarikat enterprise, suruhanjaya syarikat malaysia, daftar perniagaan, daftar syarikat enterprise, daftar syarikat malaysia, daftar syarikat ssm, pendaftaran syarikat, suruhanjaya syarikat malaysia, daftar kementerian kewangan, daftar e-perolehan, e-perolehan malaysia, e-perolehan kementerian kewaangan, kementerian kewangan, eperolehan, daftar cidb, permohonan cidb, borang cidb, kontraktor cidb, pembaharuan cidb, CIDB, cidb application, cidb forms, renewal cidb, cara daftar syarikat, cara daftar syarikat enterprise, company name, company registration, company registration malaysia, company secretary, company secretary malaysia, daftar kewangan syarikat, daftar nama syarikat, daftar perniagaan, daftar sdn bhd, daftar syarikat, daftar syarikat enterprise, daftar syarikat malaysia, daftar syarikat online, daftar syarikat online ssm, daftar syarikat sdn bhd, daftar syarikat ssm, mendaftar syarikat, nama syarikat baru, pendaftar syarikat, pendaftaran perniagaan, pendaftaran perniagaan online, pendaftaran syarikat, pendaftaran syarikat baru, pendaftaran syarikat di malaysia, pendaftaran syarikat enterprise, pendaftaran syarikat malaysia, pendaftaran syarikat sdn bhd, penubuhan syarikat, penubuhan syarikat enterprise, roc, sdn bhd registration, setiausaha syarikat, ssm, ssm malaysia, ssm.com.my, suruhanjaya pendaftaran syarikat, suruhanjaya syarikat, suruhanjaya syarikat malaysia, syarikat syarikat di malaysia, syarikat malaysia, tubuh syarikat, www.ssm.com.my, daftar kementerian kewangan, daftar kementerian kewangan online, daftar kewangan, daftar kewangan syarikat, daftar lesen kewangan, daftar mof, daftar sdn bhd, daftar syarikat, daftar syarikat sdn bhd, e-perolehan kementerian kewangan, eperolehan kementerian kewangan, kementerian kewangan eperolehan, kementerian kewangan pendaftaran, kewangan malaysia, lesen kementerian kewangan, lesen kewangan, lesen kewangan malaysia, mendaftar syarikat, pendaftaran lesen kewangan, pendaftaran mof, pendaftaran sijil kementerian kewangan, pendaftaran syarikat, pendaftaran syarikat malaysia, pendaftaran syarikat sdn bhd, sijil kementerian kewangan, sijil kewangan malaysia, tambah bidang kementerian kewangan , bagaimana mendaftar syarikat, bagaimana mendaftar perniagaan, bagaimana mendaftar ssm,

PROMOSI LESEN KEMENTERIAN KEWANGAN

Harga semasa RM 1350.00 ....Harga PROMOSI RM 950.00

Promosi sehingga 31 Dis 2019

 

DaftarSyarikat.biz

DaftarSyarikat.Biz - Sahabat Perniagaan Anda

HUBUNGI KAMI UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN KAMI !!!-

[email protected]
Tel : 06-2331350
HP: 016-6631979
YM id : ezlie_syafarin
-

Perkhidmatan Kami

DaftarSyarikat.Biz - Perkhidmatan Kami:-

 • Pendaftaran dan Pembaharuan Perniagaan Enterprise (ROB)
 • Pendaftaran dan Pembaharuan Syarikat Sdn Bhd (ROC)
 • Jual - Beli Syarikat Sdn Bhd Sedia Ada
 • Jual - Beli Lesen MOF, CIDB dan PKK
 • Pendaftaran dan Pembaharuan Lesen Kementerian Kewangan (MOF)
 • Pendaftaran dan Pembaharuan Lesen Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
 • Pendaftaran dan Pembaharuan Kontraktor CIDB
 • Menyediakan Perundingan Perniagaan dan Syarikat Secara Online dan Konvensional

Jenis-jenis Entiti Perniagaan Yang Boleh Didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

0

Pemilikan Tunggal (Enterprise) 
Seksyen 4, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 mentafrifkan perniagaan tunggal sebagai perniagaan yang ditubuhkan, dipunyai, dibiayai dari segi kewangan dan pegurusannya dikendalikan oleh seorang individu sahaja. Ia lazimnya melibatkan perniagaan secara kecil-kecilan.

Jenis perniagaan ini selalunya dimiliki oleh orang perseorangan dimana segala urusan perniagaan bergantung kepadanya. Tanggung jawab pemilik tunggal adalah tidak terhad. Sekiranya perniagaan tersebut gagal dan diistiharkan bankrupt, sipiutang (Creditors) boleh menyaman pemilik bagi menuntut hutang. Mereka yg mendapat arahan mahkamah boleh menuntut diatas harta persendirian pemilik tunggal. Termasul rumah, kereta dan sebagainya. Walau bagaimanpun entiti perniagaan ini senang dan mudah ditubuhkan kerana kurangnya formaliti yang perlu dipatuhi.

 
Perkongsian (Partnerships) 

Sebuah perkongsian ditubuhkan dengan mendaftarkan penubuhannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Perkongsian wujud dengan berbagai cara, antaranya :
Persetujuan menjalankan perniagaan di antara dua individuPersetujuan menjalankan perniagaan perkongsian di antara dua ahli perniagaan (peniaga milik tunggal) tidak kira bentuk asal sama ataupun tidak selepas bergabung, asalkan bersetuju menjalankan perniagaan bersama.

Persetujuan antara dua pihak (individu dan peniaga) menjalankan perniagaan bersama bagi tujuan bantuan modalTiada klausa dalam Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang bilangan maksimum pekongsi, hanya menyatakan bilangan minimum pekongsi iaitu 2 orang. Namun Seksen 14(3)(b) Akta Syarikat ada menyatakan bilangan maksimum pekongsi sesebuah perkongsian ialah 20 orang. Walau bagaimanapun bagi perniagaan berbentuk profesional seperti guaman, akauntan dan arkitek, keahliannya boleh meningkat sehingga 50 orang.

Dari segi perundangan perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi (liabiliti tidak terhad). Ini bermakna segala urusan yang dibuat oleh seseorang pekongsi akan mengikat perkongsian keseluruhannya. Contoh : Jika pemiutang (Creditors) menuntut wang dari perkongsian, setiap perkongsi bertanggungjawab melunaskan tuntutan tersebut. Jika mana2 pekongsi gagal melunaskan tuntutan tersebut, pekongsi lain wajib membantu untuk melunaskannya. Dari segi perundangan, perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi. Rujukan Seksyen 7, 8, 11 dan 12 Akat Perkongsian 1961.

Terikat dengan surat ikatan perjanjian di antara rakan kongsi. Surat perjanjian perkongsian menentukan kuasa & tanggungjawab rakan kongsi & syarat-syarat lain.Rakan2 kongsi dikhendaki menyumbang modal menikut nisabh modal yang persetujui dalam Artikel PerkongsianKeuntungan dan kerugian diagihkan kepada rakan kongsi mengikut syarat-syarat dan nisbah modal yang disumbangkan seperti dalam Artikel Perkongsian.

Syarikat Berhad (Sendirian, Sendirian Berhad Dan Berhad)
Ditubuhkan dibawah undang-undang Syarikat yang mempunyai hak dibawahnya untuk menjalankan aktiviti perniagaan, memiliki atau menjual harta, meminjam wang, mengambil dan diambil tindakan oleh mahkamah dan membuat perjanjian dengan senarang entiti.

Syarikat Berhad adalah perniagaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 dan terbahagi kepada 3 bentuk :
–Sendirian
–Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)
–Berhad (Bhd.)
Syarikat Sendirian Berhad dan Berhad adalah terhad dengan saham.

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD (SDN. BHD.)

 • Dikawal dibawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan entiti yang sah terpisah daripada pemilik.Dimiliki oleh 2 -50 orang pemegang saham.
 • Pemilik Syarikat mempunyai liabiliti terhad.
 • Pemilik/pemegang saham syarikat menyumbangkan modalSyarikat dianggota lembaga Pengarah sekurang-kurang 2 orang untuk mengetahuai dasar dan matlamat Syarikat.
 • Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham Syarikat berhak untuk mengawal Syarikat tersebut.
 • Saham Syarikat boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan di pasaran di pasaran terbuka.Penjualan mesti dengan persetujuan pemegang saham yang lain.
 • Tidak disenaraikan di BSKL.
 • Jangka hayat perniagaan adalah panjang.
 • Boleh dikenali dengan mudah, ada perkataan Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) pada akhir nama Syarikat. Contoh : Rasa Sayang Sdn. Bhd.
Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja dan satu-satu masa.

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu, Mempunyai namanya sendiri, Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah, Mempunyai alamat yang tertentu, Mempunyai aset atas namanya sendiri, Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual seccession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Kelebihan:

 • Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja.
 • Kontuniti atau Syarikat terjamin – iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham.
 • Kemudahan untuk mendapat modal.
 • Kemudahan dari segi penukaran hakmilik.
 • Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan.
 • Potensi untuk perkembangan luas.
 • Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan.
Kekurangan:
 • Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat.
 • Cukai Pendapatan yang tinggi.
 • Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham.
SYARIKAT AWAM BERHAD (BHD.)
Ciri-ciri Syarikat Awam Berhad adalah agak sama dengan ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. Perbezaannya adalah dari segi pemilikan perniagaan. Tiada hadnya bagi mereka yang ingin bagi Syarikat jenis ini. Menurut peruntukkan undang-undang, dihujung setiap nama Syarikat Awam Berhad mesti ditulis nama “Berhad”. Pemegang saham bebas menjual dan membeli saham dipasaran saham tanpa memerlukan persetujuan dari sesiapa. Pekara-pekara lain seperti penubuhan, pendaftaraan syarikat, agihan keuntungan dan jangka hayat adalah sama seperti Syarikat Sendirian Berhad.
Syarikat Awam Berhad juga adalah di bawah takluk Akta Syarikat 1965, dan mempunyai sifat-sifat yang sama. Sesebuah Syarikat Sendirian Berhad yang telah berjaya dan ingin menambahkan ahli-ahlinya iaitu lebih daripada 50 orang hendaklah mengubah bentuknya daripada syarikat sendirian berhad kepada syarikat (Awam) Berhad (Public Ltd. Company) Bilangan ahli Syarikat Berhad ini tidak terhad tetapi hendaklah sekurang-kurang tujuh orang.

Perkongsian (Partnerships)
Syarikat Berhad boleh memepelawa orang ramai membeli sahamnya. Tetapi sebelum berbuat demikian, satu panduan rancangan (prospectus) hendaklah disiapkan dan diluluskan oleh Pendaftar Syarikat dan disiarkan diakhbar-akhbar tempatan untuk menerangkan kepada orang ramai kedudukan sebenar syarikat tersebut dan menyebutkan rancangan-rancangan yang hendak dibuat serta anggaran pendapatan dan tahunan syarikat ini mestilah disiarkan di dalam panduan rancangan tersebut dan Pengarah-Pengarah yang berkenaan adalah bertanggungjawab atas segala butir-butir yang terkandung di dalam panduan rancangan itu. Pengarah-Pengarah, Pegawai-pegawai Syarikat dan lain-lain pihak yang berkenaan boleh didenda di Mahkamah jika panduan rancangan ini mengandungi butir-butir yang palsu.

Syarikat berhad yang kecil tidak perlu mengeluarkan Prospektus. Apa yang diperlukan ialah Statement in Lieu of Prospectus yang telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat. Saham Syarikat Berhad ini juga boleh dijual-beli melalui pasaran saham (stock exchange) dengan syarat keahlian syarikat ini tidak terhad kepada mana-mana satu bangsa atau kaum. Sebelum itu Syarikat tersebut hendaklah mendaftar dirinya dengan Pasaran Saham tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu.

Organisasi Syarikat
Organisasi syarikat berhad adalah sama dengan syarikat Syarikat sendirian berhad iaitu ia mempunyai Lembaga Pengarah yang memegang teraju syarikat. Penubuhan Cara-cara menubuhkan syarikat dan bayaran penubuhan syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu mengikut modal yang dibenarkan (authorised capital).

Walaupun demikian, adalah diingatkan bahawa kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 ke atas syarikat berhad adalah lebih rumit lagi daripada yang dikenakan ke atas syarikat sendirian berhad. Salah satu daripadanya ialah syarikat berhad dikehendaki memajukan imbangan kira-kira tahunannya yang diaudit bersama-sama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Mereka yang ingin menubuhkan syarikat ini adalah dinasihatkan supaya menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad terlebih dahulu dan sesudah syarikat itu berjalan dengan baik dan perlu menambahkan modalnya

Kelebihan

 • Saham syarikat boleh dijual beli melalui Pasaran Saham.
 • Syarikat boleh mempelawa orang ramai untuk membeli saham.
 • Lebih mudah untuk mendapat pinjaman daripada Institusi-institusi Kewangan.
Kekurangan
 • Bilangan ahli atau pemegang saham yang terlalu ramai.
 • Sukar untuk mengekalkan suasana dan perhubungan yang rapat dan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan dan juga di antara pemegang saham dan pengurusan.
 • Lebih rumit untuk diuruskan dan kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 yang lebih ketat.
 • Diperlukan memfail kepada Pendaftar Syarikat penyata kewangan yang beraudit bersama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun.
 • Berbagai jenis cukai yang kena dibayar.

KOPERASI
Merupakan perniagaan yang dijalankan sekumpulan individu secara sukarela untuk menjaga kebajikkan ahli-ahlinya. Terdapat 2 bentuk koperasi iaitu :
 • Koperasi keahlian terhad – Terhad kepada jenis pekerjaan, kawasan dan latarbelakang seperti Koperasi Guru.
 • Koperasi keahlian bebas – Iannya terbuka kepada sesiapa saja untuk menjadi ahli seperti Koperasi Pengguna, Koperasi Perumahan
Mengikut Akta Koperasi 1948, koperasi mempunyai prinsip-prinsip seperti keanggota sukarela dan terbuka, perjalanan pengurusan secara demokrasi, bayaran untung atas saham yang terhad, pembahagian untung secara saksama, menggalakkan pendidikan koperasi dan bekerjasama secara aktif, di semua peringkat.
Koperasi ialah sebuah pertubuhan sosio-ekonomi yang didaftarkan di bawah Akta 502 (Akta Koperasi 1993) Malaysia. Pertubuhan ini dianggotai, dimodali dan ditadbir oleh sekumpulan manusia berasaskan semangat dan usaha kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggota-anggotanya.

Dalam ertikata lain, koperasi merupakan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan yang bertujuan membantu dan meringankan beban anggota-anggotanya . Selain mendapat pulangan dalam bentuk dividen , anggota-anggotanya juga menikmati harga yang lebih murah dari pasaran dan kemudahan-kemudahan khas seperti pinjaman dan sebagainya, bergantung kepada koperasi yang dianggotainya.

Sesebuah koperasi ditadbirselia oleh sepasukan Anggota Lembaga yang dilantik secara demokrasi pada Mesyuarat Agung yang biasanya diadakan selepas tiap-tiap akhir tahun kewangan sesebuah koperasi itu. Seorang Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari akan dilantik untuk mentadbir koperasi itu. Lantikan dibuat bedasarkan pada calon yang mendapat undi terbanyak. Setiap anggota berhak mencalonkan seseorang daripada kalangan anggota untuk jawatan Anggota Lembaga.

 • Sesebuah koperasi ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya manakala tujuan penubuhan sesebuah syarikat adalah untuk mencari keuntungan semata-mata.
 • Hak milik sesebuah koperasi adalah kepada anggota-anggotanya manakala sesebuah syarikat dipunyai pemegang saham syarikat tersebut.
 • Kawalan sesebuah koperasi dijalankan bedasarkan sistem demokrasi, berasaskan kepada satu anggota, satu undi . Kawalan sesebuah syarikat berhad pula dijalankan bedasarkan jumlah saham yang dipunyainya.
 • Keuntungan sesebuah koperasi dikongsi dikalangan anggota-anggotanya manakala bagi sesebuah syarikat pula, keuntungan dibahagikan antara pemegang-pemegang saham.
 • Nilai saham seseorang anggota koperasi adalah tetap dan boleh dikeluarkan semula. Saham sesebuah syarikat tidak boleh dikeluarkan semula dan nilainya tidak menentu.
 • Pertubuhan koperasi tertakluk kepada Akta Koperasi manakala syarikat tertakluk kepada Akta Syarikat.

BADAN BERKANUN 
Pada kebiasannya Badan Berkanun ditubuhkan oleh kerajaan yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu industri atau menjaga kepentingan rakyat.
 • Diwujudkan melalui Akta Parlimen @ Enakmen Negeri.
 • Ditubuhkan secara perbadanan.
 • Mempunyai tugas dan kaedah pengoperasianya mirip sektor swasta.Contoh : KWSP, UDA, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), LHDN, Perbadanan Kemajuan Negeri dsb.
Beberapa badan berkanun di Malaysia telah diswastakan melalui dasar penswastaan dan pensyarikatan pada tahun 1980an seperti TNB dan Syarikat Telekom Malaysia.Mengabungkan matlamat sosial dengan keuntungan.

Sila hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk pendaftaran perniagaan untuk maklumat lanjut.

Anda juga boleh SMS & WhatsApp

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Kaedah dan Garis Panduan Cara Permohonan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB

0

SPKK sunway engineering sdn bhd

Contoh Sijil SPKK

Kaedah Permohonan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

1.0       Tujuan

Kaedah ini bertujuan memaklumkan kaedah memohon bagi mendapatkan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) melalui pelaksanaan Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK).

2.0       Pendahuluan

SSPK adalah satu kaedah yang menggabungkan prosidur pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).

SSPK memperkenalkan tiga (3) jenis sijil seperti berikut

a)           Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK).

Perakuan yang memperakukan bahawa pemegang sijil tersebut telah berdaftar mengikut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, 1994 serta boleh melaksanakan kerja-kerja pembinaan seperti yang dinyatakan di dalam seksyen 25, akta yang sama.

b)           Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Sijil ini (SPKK) memperakukan bahawa pemegang SPKK telah memenuhi kehendak dan ketetapan Kementerian Kewangan serta layak menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan mengikut kelayakan yang ditetapkan.

c)           Sijil Taraf Bumiputera (STB)

Sijil ini memperakukan bahawa pemegang STB telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai kontraktor berstatus Syarikat Kontraktor Bumiputera.Pemegang STB layak untuk menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan yang dikhususkan untuk bumiputera. SSPK juga memperkenalkan satu tarikh tamat/luput untuk kesemua sijil-sijil diatas.

3.0       Keperluan Pendaftaran Kontraktor

Keperluan dan syarat-syarat untuk berdaftar sebagai kontraktor pembinaan akan dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.

Kontraktor yang berdaftar dibawah akta 520 serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan layak untuk memohon Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera.

4.0       Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Kontraktor yang masih sah Perakuan Pendaftaran dengan CIDB layak untuk memohon SPKK tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4.1       Syarat-Syarat Pengeluaran SPKK

SSPK dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. SPKK adalah hak CIDB. Pihak CIDB boleh membatal, menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan. Pemegang SPKK hendaklah memulangkan SPKK tersebut apabila diarah untuk berbuat demikian.
 1. Pemegang SPKK adalah bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor, Akta

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada sepanjang masa SPKK dipegang.

 1. Pemegang SPKK hendaklah mematuhi dan mengekalkan semua syarat kelulusan SPKK. Sebarang pelanggaran mana-mana syarat tersebut akan mengakibatkan SPKK terbatal dengan sendirinya.
 1. Pemegang SPKK hendaklah mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dan Kementerian Kewangan dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web, media atau apa-apa kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor.
 1. SPKK adalah kebenaran kepada pemegang sijil untuk menyertai Perolehan Kerajaan. Sijil ini bukan satu kebenaran melaksanakan kerja-kerja pembinaan sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Akta 520.
 1. Pemegang SPKK hanya dibenarkan untuk menyertai perolehan kerajaan untuk gred, kategori dan pengkhususan yang dinyatakan di dalam PPK sahaja.
 1. SPKK dikeluar bersandarkan kepada PPK. SPKK akan terbatal dengan sendirinya sekiranya PPK terbatal. Pemegang SPKK juga hendaklah mematuhi semua ketetapan dan peraturan yang dikenakan ke atas PPK sebagaimana yang dinyatakan di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.
 1. SPKK dikeluarkan kepada pemohon atas dasar `satu pemegang satu sijil’ melainkanpemegang sijil memenuhisyarat penglibatan dalam syarikat lain.
 1. SPKK tidak boleh dipinjamkan, diserah hak atau digunakan oleh orang lain bagi tujuan menyertai perolehan kerajaan selain dari pemegang sijil yang didaftarkan.
 1. Sekiranya PPK/SPPK telah tamat tempoh sah laku, PPK/SPKK tersebut hendaklah didaftarkan semula dalam tempoh 12 bulan. PPK/SPKK akan terbatal dengan sendirinya apabila PPK/SPKK tidak didaftar semula dalam tempoh tersebut dan sebarang usaha untuk mendapatkan kembali SSPK akan dianggap sebagai permohonan baru

4.2       Permohonan SPKK

Semua permohonan SPKK hendaklah menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis.

Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan dengan harga RM5.00 senaskah dan tambahan RM1.00 (caj pos sekiranya melalui pos). Borang permohonan juga boleh diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB  (http://www.cidb.gov.my/).

Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap bersama-sama dengan dokumen sokongan   yang   telah   disahkan   serta   fee   proses   sebanyak RM50.00 untuk permohonan baru atau RM30.00 bagi pembaharuan. Borang permohonan yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima. CIDB juga berhak untuk meminta pemohon untuk menyediakan apa-apa maklumat/dokumen tambahan berkaitan dengan permohonan yang dikemukakan.

4.3       Pengesahan Dokumen

Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:-

(i)           Agensi pengeluar dokumen berkaitan, atau

(ii)          Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat, Pemilik Perniagaan, Setiausaha Syarikat)

Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i), 7(ii) dan 7(iii) Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB untuk menentukan dokumen-dokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat.

4.4       Skop Perolehan Kerja Kerajaan

SPKK akan didaftarkan mengikut dalam 2 skop Perolehan Kerja Kerajaan iaitu:

 1. Kejuruteraan Awam/Bangunan/Mekanikal; dan
 1. Elektrikal

Had Nilai Perolehan Kerja bagi skop Perolehan Kerja Kerajaan adalah seperti jadual 1.

 

Jadual 1

Had Nilai Perolehan Kerja

(Kerja Bangunan/Awam/Mekanikal)

GRED

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA

PENDAFTARAN

(RM)

G1 200,000.00 dan ke bawah
G2 200,001.00 hingga 500,000.00
G3 500,001.00 hingga 1,000,000.00
G4 1,000,001.00 hingga 3,000,000.00
G5 3,000,001.00 hingga 5,000,000.00
G6 5,000,001.00 hingga 10,000,000.00
G7 10,000,001.00 dan ke atas

Had Nilai Perolehan Kerja

(Kerja Elektrikal)

GRED

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA

PENDAFTARAN

(RM)

G1 Sehingga 200,000.00
G2 Sehingga 500,000.00
G3 Sehingga 1,000,000.00
G4 200,001.00 hingga 3,000,000.00
G5 200,001.00 hingga 5,000,000.00
G6 200,001.00 hingga 10,000,000.00
G7 200,001.00 dan ke atas

 

4.5       Kawasan Operasi

 1. Kerja Tender
 1. Diseluruh Negara:
 1. Gred   G7, G6, G5 dan G4
 1. Gred G3, yang bertaraf bumiputera
 1. Di Negeri Berdaftar Sahaja:
 1. Gred G3
 1. Kerja Sebutharga
 1. Gred G2 (Negeri).
 1. Gred G1(Taraf Bumiputera) di daerah didaftarkan
 1. Kerja Undi dan `Requisition’

Gred G1 Bumiputera dalam kawasan pentadbiran atau Wilayah yang didaftarkan.

4.6       Penyertaan Perolehan Kerajaan Bagi Syarikat yang mempunyai SPKK

Bil Nilai Tender Pemilikan ekuiti
1 Tidak melebihi RM

30

100% milik warga Negara
Juta
2 Antara  RM  30  juta  hingga

i.

100% milik warga Negara atau
RM 50 juta

ii.

Syarikat    disenaraikan   di    Bursa    Malaysia
Ekuiti asing tidak melebihi 30%
3 Melebihi RM 50 juta

i.

100% milik warga Negara

ii.

Syarikat    disenaraikan   di    Bursa    Malaysia
Ekuiti asing tidak melebihi 30%, atau
iii.    Syarikat usahasama ekuiti asing tidak
melebihi 49%

4.7       Pendaftaran SPKK

SPKK akan didaftarkan mengikut gred dan kategori Perakuan Pendaftaran Kontraktor. Permohonan gred dan kategori selain dari yang dipohon/diluluskan di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor tidak akan diluluskan melainkan pemohon membuat permohonan untuk perubahan gred dan kategori. Permohonan untuk perubahan gred dan kategori boleh dirujuk di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.

4.8       Ciri-Ciri SPKK

Perkara berikut akan dinyatakan di dalam SPKK

(i)           Nombor Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

(ii)          Nama dan alamat syarikat kontraktor

(iii)        Gred dan kategori pendaftaran

(iv)        Kawasan operasi

(v)         Tarikh mula   dan tarikh tamat SPKK

(vi)        Nama orang yang bertanggungjawab.

Nota: Pengkhususan untuk menyertai perolehan kerajaan dinyatakan di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

 

4.9       Syarat Asas SPKK Untuk Gred, Modal Berbayar @ Terkumpul, Had Kewangan dan Personel Teknikal.

Jadual 2

Gred, Modal Berbayar @ Terkumpul, Had Kewangan dan Personel Teknikal

Modal

Had Kewangan

Personel Teknikal #mesti mempunyai kad

GRED

Berbayar*/

(Kos Kerja)

pendaftaran personel binaan yang masih sah

Terkumpul**

G7

750 Ribu melebihi 10,000,001.00 juta

2 A

Atau

Satu mesti lebih

1A + 1B

5 tahun

Kedua-dua mesti

lebih 5 tahun

1

Pengurus Projek yang diakredit oleh CIDB

G6

500 Ribu 5,000,001.00 – 10,000,000.00

1 A + 1 B

Satu mesti lebih 3 tahun

G5

250 Ribu 3,000,001.00-5,000,000.00

1

A

Atau

1 B mesti lebih 5 thn

G4

150 Ribu 1,000,001 – 3,000,000.00

1

B

G3

50 Ribu 500,001.00 – 1,000,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

G2

25 Ribu 200,001.00 – 500,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

G1

10,000 sehingga 200,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

Nota:

 • • Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Bhd)
 • •• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata diambilkira dengan mencampurkan nilai tertinggi dalam setiap bulan dan dibahagi kepada 3)/ baki di buku simpanan/ kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB.
 • Kumpulan A – pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan
 • Kumpulan B – pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan
 • Kumpulan C – individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM, politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya. 
 • Gred G1 hingga G7 wajib menggajikan sekurang-kurangnya seorang Penyelia tapak secara sepenuh masa

 

Sila klik untuk terus ke Borang Pendaftarn Lesen Kontrator CIDB secara online atau hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk maklumat lanjut untuk pendaftaran SPKK memalui kami.

Anda juga boleh SMS & WhatsApp

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Garis Panduan bagi Permohonan Lesen Import (AP)

0

Kereta Import perlu ada AP

1.Objektif

 • Matlamat garis panduan ini ialah untuk menerangkan prosedur dan syarat bagi mengeluarkan Lesen Import (AP)  bagi sisa plastik di bawah kod tarif 39.15.

2. Latar belakang

 • Perintah larangan ke atas import sisa plastic dibawah kod tarif 39.15 telah dipindahkan daripada Jadual Pertama ke Jadual Ke Dua Bahagian 1, (Larangan Import) (Perintah Pindaan) 2008, Akta Kastam 1967 berkuatkuasa pada 1 Februari 2008.
 • Import sisa plastik adalah dkenakan Lesen Import yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa (MITI).

3. Pengeluar yang layak

 • Pengeluar yang menjalankan kegiatan kitar semula sisa plastik untuk kegunaan sendiri, atau,
 • Pengeluar yang menjalankan kegiatan kitar semula sisa plastik untuk pasaran tempatan dan eksport; atau
 • Pengeluar yang mengimport sisa plastik yang telah di bersihkan dan boleh diguna terus sebagai bahan mentah dalam proses pengeluaran produk.

4. Conditions for Import Licence (AP)

i.        Pengilang hendaklah menghantar surat kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi kerja-kerja kitar semula;

ii.        Sisa plastic yang diimport yang tidak disenaraikan sebagai Sisa Berjadual atau Berbahaya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Racun Perosak 1974, dan Akta Racun 1952;

iii.        Produk yang diimport di bawah kod tarif 39.15 tidak dibenarkan dieksport semula dengan menggunakan kod tarif yang sama;

iv.        Satu lesen import diperlukan bagi setiap konsainmen atau setiap kali sisa plastic diimport di bawah kod tarif 39.15.

4.1 Lain-lain syarat

i.        Pengilang mesti mematuhi semua undang-undang yang  terdapat di sesebuah Negara ia beroperasi;

ii.        Pengilang adalah dinasihatkan supaya berdaftar dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan;

iii.        Pengilang dinasihatkan supaya mendapatkan Sijil ISO 14001 yang dikeluarkan oleh badan-badan yang ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia.

5. Tempoh Laku Lesen Import

i.        Lesen Import (AP) yang dikeluarkan mempunyai tempoh laku selama 3 bulan mula daripada tarikh dikeluarkan.

6. Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Lesen Import

PERMOHONAN BAGI KALI  PERTAMA

i.        Surat kebenaran daripada Jabatan Alam Sekita untuk menjalani kerja-kerja kitar semula;

ii.        Lesen Pengilang daripada MITI atau lain-lain agensi kerajaan (jika ada);

iii.        Untuk syarikat Sdn Bhd:-

Memorandum & Artikel Pertubuhan

Borang 49, Borang24

iv.        Untuk syarikat pemilik tunggal atau perkongsian:-

 •             Borang A
 •              Borang B
 •              Borang D

v.        Borang 13, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (untuk pertukaran nama atau butiran syarikat)

vi.        Borang senarai semakan (bokeh didapati di laman web: www.miti.gov.my)

vii.        Borang Kastam JK69 (boleh didapati di PercetakanNasionalBerhad );

viii.        Inbois /senarai pembukusan/ inbois proforma /pesanan belian/perjanjian jualan;

ix.        Bil muatan (jika boleh didapati, pengilang dikehendaki menghantarnya ke MITI dalam masa 3 hari sebelum mengimport. Kegagalan berbuat demikian akan menjejaskan permohonan akan datang.

BAGI PERMOHONAN BERIKUTNYA

i.        Borang Senarai Semakan (boleh didapati di: www.miti.gov.my)

ii.        Borang Kastam JK 69 (boleh didapati di Percetakan Nasional Berhad );

iii.        Inbois /senarai pembungkusan/ inbois proforma /Pesanan belian/perjanjian jualan;

iv.        Bil muatan (jika tidak boleh didapati, pengilang dikehendaki menghantar kepada MITI dalam tempoh 3 hari selepas diimport. Kegagalan berbuat demikian mungkin boleh menjejaskan permohonan seterusnya.

7. Menghantar Permohonan

Permohonan untuk Lesen Import hendaklah dihantar kepada:

 

Pengarah
Bahagian Kawalan Import dan Eksport
Kementerian Perdangan Antarabangsa dan Industri  (MITI).
Tingkat 2 Floor, Blok 10
Kompleks Pejabat Kerajaan
Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Tel: 03-6203 4817 (Pn Azrilah Abd. Aziz)
03-6203 4814 (En Azlan Shahid)
03-6203 5534 (En Ariffatri )

 

PAKEJ ROMBONGAN DAN PENGINAPAN DI ASRAMA INDAH KEMBARA MELAKA (LOKASI TENGAH BANDAR MELAKA – KLEBANG) UNTUK DISEWA BAGI ROMBONGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH, MENENGAH

0

Reception Counter INDAH Kembara

Kami mempunyai 2 buah asrama setiap satunya berkapasiti 16 – 18 orang berhawa dingin. Turut termasuk kapasiti apartment kami sebanyak 2 unit Apartment 3 Bilik, 6 unit Apartment 2 Bilik dan 2 unit Apartment Studio yang semuanya boleh mengisi maksimum kapasiti sehingga 3 buah bas (120 orang).  Kami juga mempunyai 5 unit Homestay di Bandar Melaka.
Lokasi INDAH Kembara berada di tengah Bandar Melaka dan sangat berdekatan dengan lokasi TOP-SPOT pelancongan dan tempat makan di Melaka.
Pusat Pelancongan:
# 5 minit ke Bandar Hilir dimana terletaknya Kota A Famosa, Bandar Hilir, Melaka River Cruise, Jonker Walk, Menara Taming Sari, Dataran Pahlawan, Mahkota Parade, Masjid Kg Hulu, Masjid Tengkera.

5 minit ke Melaka RIver Cruise

 

5 minit ke Muzium Kapal Selam, Dataran 1 Malaysia Klebang.

# 5 minit ke Klebang dimana terdapatya Muzium Kapal Selam, Pantai Klebang, Dataran 1 Malaysia
# 10 minit ke Pantai Puteri dan Makam Hang Tuah di Tanjung Kling
# 20 minit ke Ayer Keroh untuk ke Zoo Melaka, Melaka Wonderland, Mini Malaysia, Taman Botanikal dan sebagainya.
Tempat Makan terdekat:

Tidak sampai 2 minit ke Kuih Keria Antarabangsa Limbongan

# 2 minit ke McDonalds, Starbucks, Restoren Mamak Tasik Limbongan, Kuih Keria Antarabangsa, Asam Pedas Claypot 3, Medan Selera Limbongan, Restoren Cina Muslim Mukmin, Restoren Cina Muslim Shirlin Low, Restoren Tom Yam Dyana, Capati Mahmud (semuanya berhadapan dan bersebelahan sahaja), Mee Bodo Tengkera, Mee Sup Tengkera, Roti John Barkat,
# 5 minit ke Coconut Shake Klebang, Yong Tau Foo Pulau Gadong, Rahman Sup Pulau Gadong,

5 minit ke Coconut Shake Original Klebang

# 20 minit ke Ikan Bakar Muara Sungai Duyong dan Cristal Bay.
# 30 minit ke Medan Ikan Bakar Alai.

Asrama atau Hostel di INDAH Kembara

Pakej untuk penginapan bagi seorang pelajar;
Sekolah Rendah dari RM 19.50 hingga RM 25.00
Sekolah Menengah dari RM 20.50 hingga RM25.00
Institut Pengajian Tinggi (IPT) dari RM 22.50 hingga RM 30.00
 
Pakej Sarapan (packing) juga disediakan pada kadar RM 5.50 bagi setiap pelajar.

Rombongan Pelajar menginap di INDAH Kembara

HARGA BOLEH DIRUNDING!!!
Untuk maklumat lanjut sila hubung kami;
WHATSAPP / HOTLINE: 0132987378 (Hana)
Bagi penginapan keluarga untuk Apartment juga disediakan dengan harga yang berpatutan

Kami menyediakan 4 jenis penginapan yang selesa dan mesra untuk anda;

1. Apartment 3 Bilik (7- 10 orang) sebanyak 2 unit. dari RM 200 – RM 250++
indah-kembara-apartment-hostel-klebang-meaka (7)

Apartment 3 Bilik INDAH Kembara

2. Apartment 2 Bilik (5-7 orang) – sebnayak 6 unit. dari RM 160 – RM 200++
indah-kembara-apartment-hostel-melaka (5)

Apartment 2 Bilik INDAH Kembara

 
3. Apartment Studio (4-6 orang) – 2 unit dari RM 140 – RM 170++
d587bde2-926e-45ad-8d57-64897812300b

Apartment Studio INDAH Kembara

 
4. Homestay (7-10 orang) –  6 unit dari RM 180 – RM 320++
homestay melaka taman limbongan permai lorong pandan bandaraya melaka (25)

Homestay Melaka Limbongan Permai

 
Sila hubungi Pn Hana melalui Whatsapp 013-2987378 untuk pertanyaan dan tempahan.
INDAH KEMBARA APARTMENT & HOSTEL MELAKA
Diuruskan oleh: World Heritage Management (MA0144454-P)
No 46, Jalan LJ 1, Taman Limbongan Jaya, 75200 Melaka
GAMBAR SISIPAN:
# Kumpulan Motosikal Vespa
  

# Kumpulan Pelajar IPT

# Pelajar IPT yang telah menginap di INDAH Kembara

PAKEJ ATURCARA LAWATAN KE MELAKA 2 HARI 1 MALAM

Kami menyediakan pakej lawatan bagi rombongan pelajar ke Melaka dengan pakej lawatan yang sangat menarik. Bermula jam 9 pagi di Ayer Keroh dan taklimat dari Pemandu Pelancong berkaitan Melaka akan diberikan. Selepas itu beberapa siri lawatan telah disusun dari pagi tersebut hinggalah ke lewat malam iaitu:

Setelah selesai semua, pelajar akan dibawa pulang berehat di tempat penginapan. Program pada hari esoknya selepas sarapan pagi adalah acara adalah bebas, namun begitu para pelajar boleh dibawa ke berjalan-jalan sekitar Melaka sehingga jam 12 tengahari untuk checkout dari tempat penginapan.

Terdapat pelbagai tempat lawatan yang menarik dan bersejarah di Melaka yang boleh dilawati. Antaranya:

Nilai Sejarah

 • Kampung Morten
 • Kampung Portugis
 • Makam Hang Tuah/Perigi Hang tuah
 • **Banda Hilir-Kota A’ Famosa, Bukit St Paul, Dutch Stadhuys (Bangunan Merah), Middleburg Bastion dan Pelbagai Muzium,
 • Masjid Tertua di Melaka & Malaysia-Masjid Kg Hulu (senireka Jawa dan Cina (dinasti ching)
Rekreasi
 a) Banda Hilir-*Malacca River Cruise (siang & mlm- Menaiki di banda hilir atau di Tmn Rempah), Menara Taming Sari (siang & mlm), Menara Jam, Menaiki Beca (siang & mlm), Duck Tour -mini bus bertukar kpd bot Ronda di sekitar banda hilir dan masuk  Selat Melaka(siang) , Coral Wonderland dan Jonker Walk (ptg-mlm)
 
b) Ayer Keroh-Zoo Melaka, Tmn Buaya, Tmn Rama2/Tmn Reptilia,Taman Seribu Bunga, Malacca Wonderland, Menaiki Kereta Lembu
 

* Melaka River Cruise

Siang-melihati kawasan Sungai Melaka yang indah,  Bandaraya Melaka dan bagunan-bangunan lama (terdapat lukisan dinding-mural di bangunan lama)

Malam-  laluannya sama, tetapi laluan di tepi Sungai Melaka dihiasi keindahan lampu pelbagai jenis dan warna.

– merentasi jambatan lama

– melihat kg melayu di tengah bandar Kg Morten-mini muzium, mini  tmn tema (Ferris Wheel, Pirate Ship dan Trampoline Bungee)

* Pantai terdekat ialah pantai puteri, tanjung kling

* Berjalan sekitar banda hilir, boleh singgah di Masjid selat (Masjid Terapung di Selat Melaka)

* A’ famosa Resort-Sblm exit tol Simpang Ampat Alor Gajah ( tmn tema air, safari dan cowboy town)

Secara ringkasnya, ini antara tempat-tempat yang boleh dipilih, untuk lebih terperinci boleh layari website Melaka Tourism. Untuk  mendapatkan maklumat selanjutnya mengenai deskripsi item secara terperinci, sila hubungi saya, pn hana di talian 013 2987378 . Sila berikan jawapan segera, untuk memudahkan urusan tempahan.

SESI PAGI;

MELAWAT KE KAWASAN PELANCONGAN AYER KEROH;

– ZOO MELAKA

– TAMAN RAMA-RAMA MELAKA

– TAMAN BUAYA MELAKA

– TAMAN MINI MALAYSIA

– TAMAN BOTANIKAL MELAKA

– TAMAN SERIBU BUNGA MELAKA

SESI PETANG;

MELAKA KE KAWASAN PELANCONGAN BANDAR HILIR;

– A FAMOSA

– MUZIUM KESULATANAN MELAKA

– MEMORIAL PERISYTIHARAN KEMERDEKAAN

– BUKIT ST PAUL

– MUZIUM SAMUDERA

SESI MALAM;

– MELAKA RIVER CRUISE

– MELAKA TAMING SARI

– PAHLAWAN WALK

– JONKER WALK

AKTIVITI TAMBAHAN;

– MAKAN IKAN BAKAR DI UMBAI ATAU MUARA SUNGAI DUYONG

– MUZIUM KAPAL SELAM DI KLEBANG

– BERSANTAI DI DATARAN 1 MALAYSIA DAN PANTAI KLEBANG

– BERKELAH DI PANTAI PUTERI

PUSAT MEMBELI BELAH

– PUSAT KRAFTANGAN WARISAN

– DATARAN PAHLAWAN

– MAHKOTA PARADE

Untuk tempahan dan pertanyaan lanjut sila hubungi kami:

World Heritage Management

No. 41-1, Jln Kristal 1, Taman Limbongan Indah, 75250 Melaka, Malaysia
WHATSAPP/HOTLINE:

013-2987378 (Ms Hana)

019-7257388 (Ms Hana)

GST Malaysia

0

gst malaysia KUALA LUMPUR: Permohonan baucar bernilai RM1,000 bagi pengusaha Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) membeli atau menaik taraf perisian perakaunan menjelang pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) tahun depan, mula dibuka secara dalam talian, hari ini.

Perkara itu diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak pada Majlis Pelancaran Pameran Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEX) 2014 di sini, sebentar tadi.  “Apa yang perlu mereka buat adalah menghantar permohonan E-voucher secara dalam talian bagi mendapatkan baucar itu yang boleh digunakan untuk membeli perisian daripada vendor,” katanya. 

REGISTRATION OF A FOREIGN COMPANY IN MALAYSIA

0

foreign incorporation in malaysia

A foreign company may carry on business in Malaysia by either:
a. incorporating a local company with SSM; or
b. registering the foreign company in Malaysia with SSM.
Foreign company is defined under the CA as:
a. a company, corporation, society, association or other body incorporated outside Malaysia;
or
b. an unincorporated society association, or other body which under the law of its place of
origin may sue or be sued, or hold property in the name of the secretary or other officer of
the body or association duly appointed for that purpose and which does not have its head
office or principal place of business in Malaysia.

 

Registration Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available for registration. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request for Availability of Name) to SSM; and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
The name to be used to register the foreign company should be the same as registered in its country
of origin. When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three
months from the date of approval.
2. Lodgement of Registration Documents
Registration documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three months
from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application for a
name search must be done [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].

foreign incorporation in malaysia

Registration Documents
The following documents shall be submitted to SSM for registration:
i. A certified copy of the certificate of incorporation or registration of the foreign company;
ii. A certified copy of the foreign company’s charter, statute or Memorandum and Articles of
Association or other instrument defining its constitution;
iii. Form 79 (Return By Foreign Company Giving Particulars Of Directors and Changes Of
Particulars);

NOTE: If the list includes directors residing in Malaysia who are members of the local board of
directors of the foreign company, a memorandum stating their powers must be executed by or on
behalf of the foreign company and submitted to SSM.
iv. A memorandum of appointment or power of attorney authorizing the person(s) residing in
Malaysia, to accept on behalf of the foreign company any notices required to be served on
such foreign company;
v. Form 80 (Statutory Declaration By Agent Of Foreign Company); and
vi. Additional documents consisting of:
• The original Form A; and
• A copy of the letter from SSM approving the name of the foreign company

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) — FEES (RM) (RM EQUIVALENT)
Up to 100,000 –> 1 ,000
1 00,001 – 500,000 –> 3 ,000
500,001 – 1 million –> 5,000
1 ,000,001 – 5 million –> 8,000
5,000,001 – 10 million –>10,000
1 0,000,001 – 25 million –> 20,000
25,000,001 – 50 million –> 40,000
50,000,001 – 100 million –> 50,000
1 00,000,001 and above –> 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

INCORPORATION OF A LOCAL COMPANY IN MALAYSIA

0

incorporation company in malaysia

There are three types of companies that can be incorporated under the Companies Act 965
(“CA”). They are:
• A company limited by shares
• An unlimited company
• A company limited by guarantee
For the purpose of conducting business in Malaysia, the most common type is a company limited
by shares.
COMPANY LIMITED BY SHARES
A company having a share capital may be incorporated as a private company (identified through
the words ‘Sendirian Berhad’ or ‘Sdn. Bhd.’ appearing together with the company’s name) or public
company (identified through the words ‘Berhad’ or ‘Bhd.’ appearing together with the company’s
name). The requirements to form a company are:
i. A minimum of two subscribers to the shares of the company (Section 4 CA);
ii. A minimum of two directors (Section 22 CA); and
iii. A company secretary who can be either:
a. an individual who is a member of a professional body prescribed by the Minister of
Domestic Trade and Consumer Affairs; or
b. an individual licensed by the Companies Commission of Malaysia (“SSM”).
Both the director and company secretary shall have their principal or only place of residence
within Malaysia.

incorporation company in malaysia

Incorporation Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request For Availability Of Name) to SSM;
and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three months from
the date of approval.
2. Lodgement of Incorporation Documents
Incorporation Documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three
months from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application
for a name search must be done. [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].
Incorporation Documents To Be Lodged With SSM
1. Memorandum and Articles of Association
• An original copy of the Memorandum and Articles of Association shall each be stamped at
RM00.00. Stamps are affixed at the Inland Revenue Board’s stamp office.
• The directors and secretaries shall be named in the Memorandum and Articles of Association.
• The subscribers to the company’s shares shall sign the Memorandum and Articles of
Association in front of a witness.
• Table A of the Fourth Schedule in the CA can be adopted as the Articles of Association of the
company (Section 0 CA).

NOTE:

For incorporation of a private company, the Articles of Association shall contain the following
stipulations:
i. Restriction on the right to transfer the company’s shares;
ii. Limitation on the number of members to not exceed fifty;
iii. Prohibition on any invitation to the public to subscribe the shares/debentures of the
company; and
iv. Prohibition on public invitation to the public to deposit money with the company.
2. Form 48A (Statutory Declaration By A Director Or Promoter Before Appointment)
The director or promoter declares under oath that:
• he/she is not a bankrupt; and
• he/she has not been convicted and imprisoned for the prescribed offences.
3. Form 6 (Declaration of Compliance)
This declaration states that all the requirements of the CA have been complied with. It must be
signed by the company secretary who handles the registration and is named in the Memorandum
and Articles of Association.
4. Additional documents:
• Original Form A.
• A copy of the letter from SSM approving the name of the company.
• A copy of the identity card of each director and company secretary

 

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) FEES (RM)

AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) == FEES (RM)
Up to 100,000 == 1 ,000
1 00,001 –> 500,000 == 3 ,000
500,001 –> 1 million == 5,000
1 ,000,001 –> 5 million == 8,000
5,000,001 –> 10 million == 10,000
1 0,000,001 –> 25 million==  20,000
25,000,001 –> 50 million ==  40,000
50,000,001 –> 100 million == 50,000
1 00,000,001 and above == 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Notis Pembatalan Permohonan Pendaftaran Kementerian Kewangan Yang Melebihi Tempoh Ditetapkan.

0

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan akan melaksanakan kiraan hari untuk membatalkan permohonan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan bermula 12 April 2013.

Sehubungan itu, semua Syarikat/Firma Perunding yang sedang membuat perrmohonan pendaftaran dan berstatus seperti senarai di bawah yang  melebihi tempoh yang ditetapkan akan dibatalkan secara automatik oleh sistem ePerolehan:-

i. Menunggu Pengisytiharan (tempoh 60 hari dari tarikh mencipta permohonan);

ii. Menunggu Dokumen Sokongan (jika memilih secara hardcopy, tempoh 60 hari dari tarikh mengisytiharkan permohonan);

iii. Menunggu Bayaran (tempoh 60 hari dari tarikh kelulusan diberikan oleh Kementerian Kewangan);

iv. Menunggu Maklum Balas Pertanyaan (tempoh 7 hari dari tarikh pertanyaan oleh Kementerian Kewangan); dan

v. Sijil Virtual Telah Tamat Tempoh Sah Laku (tidak membuat pembaharuan selepas tempoh 1 tahun dari tarikh tamat).

Syarikat/Firma Perunding yang terlibat dengan status di atas hendaklah mengambil tindakan selanjutnya ke atas permohonan masing-masing.

Sekian, harap maklum.

Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah terus menghubungi saya atau add saya di facebook https://www.facebook.com/ezlie.syafarin
atau :-
whatssap / viber : 016-6631979
skype : ezlie.syafarin
gtalk/gmail : [email protected]
yahoo messenger : ezlie_syafarin

5 Template Profil Syarikat PERCUMA dengan DaftarSyarikat.biz !!!

3

Promosi terbaru dari daftarsyarikat.biz yang terkini ialah…. 5 template profail syarikat kepada pelanggan-pelanggan kami yang mendaftar menerusi kami. Format telah disediakan hanya perlu menambah dan mengisi ruangan yang telah disediakan oleh kami. Juga boleh menghubungi kami menerusi facebook, skype, ym, whatsapp, gtalk, viber jika terdapat sebarang masalah dan pertanyaan. Juga boleh mendapatkan tips-tips perniagaan dan juga jadual kursus usahawan daripada pihak kami.

Bagaimana mendaftarkan perniagaan menggunakan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) / Limited Liability Partnership (LLP), SSM

0

perkongsian liabiliti terhad LLP Poster

 

Apakah PLT?

Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) adalah satu wadah perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional.

Kepada siapa?

Struktur perniagaan PLT direka untuk semua tujuan perniagaan yang sah di sisi undang-undang bertujuan untuk mendapat keuntungan. PLT juga boleh dibentuk oleh golongan profesional seperti Peguam, Akauntan Bertauliah dan Setiausaha Syarikat bagi tujuan menjalankan amalan profesional mereka. Konsep PLT juga akan menyokong perniagaan baru dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengembangkan perniagaan mereka tanpa perlu bimbang terhadap liabiliti dan aset peribadi serta keperluan pematuhan yang ketat.

Ciri-ciri utama

Antara yang lain, PLT memberi perlindungan liabiliti terhad kepada rakan-rakan kongsinya sama seperti liabiliti terhad yang dinikmati oleh pemegang saham sesebuah syarikat. PLT juga memberi fleksibiliti peraturan perniagaan dalaman melalui pengaturan perkongsian yang serupa dengan sesebuah perkongsian konvensional.

Apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung dan dibayar daripada harta PLT tersebut dan bukan daripada harta rakan-rakan kongsinya. PLT mempunyai status undang-undang perbadanan pertubuhan yang boleh menyaman dan disaman atas nama PLT itu sendiri, memiliki aset atas namanya dan melakukan semua perkara lain yang sah di sisi undang undang atas namanya yang sama seperti sebuah perbadanan pertubuhan yang lain.

PLT juga menawarkan fleksibiliti dari segi penubuhan, penyelenggaraan dan penamatan dan mempunyai ciri-ciri dan tarikan yang dinamik agar dapat bersaing di peringkat domestik dan antarabangsa. Dengan pengenalan PLT, para usahawan akan mempunyai lebih banyak wadah perniagaan untuk dipilih mengikut kesesuaian.

Mengakses Portal MyLLP

Perkhidmatan yang disediakan melalui Portal MyLLP adalah seperti berikut:-

·   Pendaftaran sebagai pengguna MYLLP portal
·   Permohonan penempahan  nama
·   Permohonan untuk pendaftaran PLT baru
·   Permohonan untuk pendaftaran PLT bagi amalan profesional (hanya dengan surat kelulusan daripada badan kawal selia yang berkaitan):-

(a) Peguam Bela dan Peguam Cara
(b) Akauntan Bertauliah
(c) Setiusaha Syarikat

Soalan Lazim berkaitan LLP, SSM:-

Bil. Soalan Jawapan
1 Apakah itu Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)? PLT merupakan bentuk perniagaan alternatif yang menawarkan ciri-ciri hibrid di antara perkongsian konvensional dan syarikat. Antara ciri-ciri istimewa PLT adalah ianya sama seperti perkongsian konvensional dari segi fleksibiliti dalam pentadbirannya dan sama seperti syarikat dari segi liabiliti terhad ke atas rakan kongsinya.
2 Kenapa PLT diperkenalkan di Malaysia?
 • Untuk memberikan komuniti perniagaan di Malaysia suatu bentuk perniagaan alternatif untuk melengkapkan lagi pilihan tradisional milikan tunggal, perkongsian dan syarikat-syarikat (tempatan dan asing);
 • Memberikan akses kepada status liabiliti terhad kepada perniagaan berbentuk perkongsian;
 • Memberikan cara menjalankan perniagaan yang mampu dimiliki.

 

3 Apakah perbezaan antara PLT dan perkongsian biasa? PLT menawarkan liabiliti terhad kepada rakan kongsinya di mana apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung sepenuhnya oleh aset-aset PLT. Dalam kes perkongsian konvensional pula, rakan kongsi mempunyai liabiliti secara bersesama dan berasingan (jointly and severally liable) dengan firma perkongsian itu.
4 Apakah perbezaan antara PLT dan syarikat? Terdapat banyak perbezaan yang jelas antara PLT dan syarikat. Antara lain, perbezaannya adalah:-

 • Tiada keluaran saham (sebaliknya modal dalam bentuk modal kongsi oleh rakan kongsi);
 • Fleksibiliti membuat keputusan;
 • Tiada keperluan formal  untuk Mesyuarat Agung Tahunan;
 • Tiada keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan kepada SSM; dan
 • Akaun tidak perlu diaudit.
5 Apakah jenis organisasi yang mungkin menjadi pengguna atau benefisiari PLT?
 • Perniagaan kecil (perniagaan yang baru bermula)
 • Golongan professional (e.g. peguam, akauntan, setiausaha syarikat)
 • Usahasama (joint ventures)
 • Modal teroka (venture capital)

 

6 Apakah status perundangan PLT? Dari segi perundangan, PLT merupakan sebuah pertubuhan perbadanan.
7 Kenapa seseorang itu patut memilih untuk mendaftar sebagai PLT dan bukan mendaftar sebagai perniagaan atau memperbadankan syarikat? PLT memberikan fleksibiliti dari segi pengurusan dalaman sesebuah organisasi yang tertakluk kepada perjanjian di antara rakan kongsi manakala syarikat tertakluk kepada keperluan pematuhan yang lebih ketat yang terkandung di dalam Akta Syarikat 1965.
8 Adakah terdapat apa-apa sekatan berhubung jenis syarikat/perniagaan yang boleh menggunakan PLT sebagai bentuk perniagaan? Tidak. PLT boleh digunakan untuk semua jenis perniagaan yang sah di sisi undang-undang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
9 Bolehkah badan-badan kebajikan berdaftar sebagai PLT?
Tidak. PLT adalah untuk menjalankan perniagaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sahaja.
10 Bagaimana untuk mendaftar PLT? PLT boleh didaftarkan melalui permohonan yang dibuat kepada Pendaftar PLT dengan mengemukakan maklumat berikut kepada SSM:-

 • cadangan nama PLT;
 • jenis perniagaan;
 • alamat pejabat berdaftar;
 • nama dan butir-butir rakan kongsi;
 • nama dan butir-butir pegawai pematuhan; dan
 • surat kelulusan (dalam kes amalan profesional).
11 Bolehkah pendaftaran PLT ditolak atau tidak diterima? Jika ya atas alasan apa? Pendaftaran LLP boleh ditolak sekiranya Pendaftar berpuas hati bahawa:-(a) pendaftaran PLT itu adalah bertentangan dengan keselamatan atau kepentingan negara; atau
(b) perniagaan yang dicadangkan berkemungkinan digunakan untuk :

  • tujuan kebajikan;
  • tujuan yang menyalahi undang-undang; atau
  • tujuan yang memudaratkan ketenteraman awam,  kebajikan atau keselamatan atau prinsip moral di Malaysia.
12 Adakah terdapat had bilangan rakan kongsi sesebuah PLT? PLT perlu mempunyai sekurang-kurangnya minimum 2 rakan kongsi dan tiada had maksimum untuk bilangan rakan kongsi.
13 Siapa boleh menjadi rakan kongsi dalam PLT? Individu (orang perseorangan) atau pertubuhan perbadanan sama ada secara keseluruhan atau sebahagian daripada PLT.
14 Perlukah ada perjanjian perkongsian? Ya. Walau bagaimanapun, sekiranya tiada perjanjian mengenai apa-apa perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta PLT 2012, peruntukan di Jadual Kedua berhubung perkara itu akan terpakai secara automatik.
15 Bolehkah dua syarikat membentuk PLT? Ya, boleh. Ini merupakan bentuk biasa usahasama.
16 Berapa lamakah SSM mengambil masa untuk memproses permohonan pendaftaran? Suatu notis pendaftaran akan dikeluarkan serta-merta selepas penyerahan permohonan melalui sistem MyLLP dengan syarat semua keperluan pendaftaran dipenuhi.
17 Adakah perlu untuk setiap rakan kongsi itu merupakan “pemastautin” di Malaysia? Tiada keperluan untuk rakan kongsi menjadi pemastautin di Malaysia tetapi terdapat keperluan agar pegawai pematuhan merupakan warganegara atau pemastautin di Malaysia.
18 Adakah rakan kongsi PLT akan bertanggungjawab secara peribadi untuk hutang yang ditanggung oleh PLT? Tidak. PLT yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hutang dan obligasinya. Walau bagaimanapun, rakan kongsi akan bertanggungjawab secara bersesama dan berasingan bagi perbuatan sendiri yang salah atau peninggalan dalam menjalankan perniagaan PLT. Walau bagaimanapun, PLT tidak terikat dengan apa yang dilakukan oleh seorang rakan kongsi dalam berurusan dengan seseorang jika:-

 • rakan kongsi itu telah bertindak tanpa kuasa; atau
 • individu yang mana rakan kongsi berurusan itu mengetahui bahawa rakan kongsi itu bertindak tanpa kuasa atau tidak mengetahui yang dia seorang rakan kongsi PLT.
19 Di bawah Akta PLT 2012 terdapat keperluan untuk PLT untuk melantik sekurang-kurangnya seorang pegawai pematuhan. Apakah syarat-syarat bagi seseorang untuk dilantik sebagai pegawai pematuhan PLT? Pegawai pematuhan perlu merupakan salah seorang daripada rakan kongsi atau seseorang yang layak untuk bertindak sebagai setiausaha di bawah Akta Syarikat 1965 yang merupakan :-
(a) warganegara atau pemastautin tetap Malaysia; dan
(b) biasanya menetap di Malaysia.
20 Apakah tanggungjawab dan liabiliti pegawai pematuhan? Tanggungjawab utama pegawai pematuhan adalah seperti:-

 • Mendaftarkan apa-apa perubahan butir-butir PLT;
 • Menyimpan dan menyelenggara daftar dan rekod PLT; dan
 • Memastikan penerbitan nama-nama PLT menurut peruntukan-peruntukan Akta.

Pegawai pematuhan adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap semua penalti termasuklah penalti pentadbiran yang dikenakan ke atas PLT jika dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bertanggungjawab.

21 Bolehkah bilangan pegawai pematuhan lebih daripada seorang? Ya, boleh.
22 Jika PLT mempunyai dua rakan kongsi dan salah seorang daripada mereka berhenti daripada menjadi rakan kongsi atas apa-apa sebab, adakah rakan kongsi yang masih ada itu perlu melantik rakan kongsi lain? Adakah terdapat jangka masa untuk berbuat demikian?? Ya. Rakan kongsi yang masih ada itu perlu melantik seorang rakan kongsi lain dalam masa enam bulan atau tempoh yang lebih lama yang boleh ditentukan oleh Pendaftar atas permohonan rakan kongsi sedia ada dan tempoh lanjutan yang diberi tidak patut melebihi satu tahun.
23 Bolehkah rakan kongsi yang diisytiharkan bankrap terus menjadi pekongsi? Rakan kongsi yang diisytiharkan bankrap boleh terus menjadi pekongsi. Walau bagaimanapun, dia adalah dilarang daripada mengambil bahagian dalam pengurusan PLT itu melainkan dia telah mendapat kebenaran daripada:-

 • Ketua Pengarah Insolvensi; atau
 • Mahkamah dengan syarat bahawa suatu notis tentang niat untuk memohon kebenaran telah disampaikan kepada KPI dan KPI didengar pada permohonan itu.
24 Bolehkah bentuk perniagaan sedia ada seperti syarikat atau firma perkongsian bertukar menjadi PLT? Ya, boleh. Dalam kes sebuah syarikat, hanya syarikat persendirian yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dibenarkan. Dalam kes sebuah perkongsian, hanya firma yang berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau mana-mana firma yang menjalankan amalan profesional dibenarkan.
25 Bagaimana untuk menukar syarikat persendirian atau firma perkongsian konvensional kepada PLT? Prosedur? Sebuah syarikat persendirian boleh memohon untuk bertukar kepada PLT dengan mengemukakan kepada Pendaftar satu kenyataan yang ditandatangani oleh semua pemegang saham yang mengandungi butir-butir berikut:(i) nama dan nombor pendaftaran syarikat persendirian;(ii) tarikh syarikat persendirian diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;(iii) bahawa sehingga tarikh permohonan, syarikat persendirian dilihat mampu membayar hutangnya apabila ia perlu dibayar dalam pelaksanaan perniagaan;

(iv) bahawa sehingga tarikh permohonan, semua fi statutori yang belum dijelaskan atau apa-apa jumlah yang terhutang kepada mana-mana agensi kerajaan telah diselesaikan;

(v) bahawa syarikat persendirian telah meletakkan iklan  dalam sekurang-kurangnya salah satu daripada akhbar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan menerbitkan pemberitahuan dalam Warta berhubung niatnya untuk bertukar kepada perkongsian liabiliti terhad; dan

(vi)  bahawa semua pemiutangnya telah bersetuju dengan permohonan untuk bertukar kepada perkongsian liabiliti terhad; dan

(vii)  semua maklumat lain untuk pendaftaran PLT baru seperti nama, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, nama pekongsi dan nama pegawai pematuhan.

Perkongsian konvensional boleh memohon untuk bertukar kepada PLT dengan mengemukakan kepada Pendaftar satu kenyataan yang telah ditandatangani oleh semua rakan kongsinya yang mengandungi butir-butir berikut:

(i) nama dan nombor pendaftaran perkongsian konvensional;

(ii) tarikh perkongsian konvensional didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau apa-apa undang-undang lain;

(iii) bahawa sehingga tarikh permohonan, perkongsian konvensional dilihat mampu membayar hutangnya apabila perlu dibayar dalam pelaksanaan biasa perniagaan;

(iv) semua maklumat lain untuk pendaftaran PLT baru seperti nama, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, nama pekongsi dan nama pegawai pematuhan dan surat kelulusan daripada badan pengawal  berkaitan jika penukaran itu adalah daripada sebuah firma profesional kepada PLT.

26 Apakah kedudukan syarikat persendirian yang bertukar kepada PLT? Kedudukan syarikat persendirian hendaklah disifatkan sebagai telah dibubarkan.
27 Bolehkah pemilik tunggal bertukar kepada PLT? Pemilik tunggal tidak boleh bertukar kepada PLT kerana ia hanya mempunyai 1 pemilik. Pemilik tunggal perlu mendapatkan sekurang-kurangnya satu lagi rakan kongsi sebelum dia boleh berdaftar sebagai PLT.
28 Adakah perlu untuk PLT yang telah ditukar untuk memberitahu penukaran tersebut kepada mana-mana pihak yang telah berurusan dengannya sebelum penukaran berlaku? Perkongsian liabiliti terhad yang telah ditukar daripada perkongsian  konvensional atau syarikat persendirian hendaklah memastikan bagi tempoh dua belas bulan bermula dari empat belas hari selepas tarikh pendaftaran penukaran, tiap-tiap invois atau surat-menyurat rasmi perkongsian liabiliti terhad itu terdapat padanya yang berikut:

 • Suatu pernyataan bahawa PLT itu, dari tarikh pendaftaran, ditukarkan daripada perkongsian konvensional atau syarikat persendirian, mengikut yang berkenaan, kepada  PLT; dan
 • Nama dan nombor pendaftaran, jika terpakai, bagi perkongsian konvensional atau syarikat persendirian  itu yang daripadanya perkongsian liabiliti terhad itu ditukarkan.
29 Bolehkah PLT ditukar semula kepada syarikat persendirian? Tidak boleh. PLT perlu membuat penggulungan secara sukarela terlebih dahulu dan kemudiannya memperbadankan syarikat yang baru.
30 Adakah peruntukan perundangan yang sedia ada tidak adil kepada pemiutang kerana rakan kongsi sedia ada boleh mengelak liabiliti dengan bertukar sahaja kepada PLT? Apakah rasional/remedi untuk ini? Di bawah Akta PLT 2012, adalah diperuntukkan bahawa semua hak dan liabiliti akan dipindah kepada PLT selepas penukaran daripada sebuah syarikat persendirian atau perkongsian konvensional. Bahkan rakan kongsi kepada perkongsian konvensional yang telah bertukar kepada PLT hendaklah terus bertanggungjawab secara peribadi, bersama dan berasingan dengan PLT untuk liabiliti dan obligasi yang ditanggung sebelum penukaran tersebut. Di bawah peruntukan undang-undang, hak pemiutang juga dilindungi kerana persetujuan pemiutang adalah diperlukan sebelum sesuatu penukaran boleh dibuat.
31 Siapakah yang dianggap sebagai golongan profesional di bawah Akta PLT 2012? Di bawah jadual pertama Akta PLT 2012 kumpulan berikut ditakrifkan sebagai profesional: –

 • Akauntan Bertauliah
 • Peguambela dan Peguamcara
 • Setiausaha Syarikat
32 Bolehkah dua profesional yang berbeza (contohnya, seorang peguam dan akauntan) menjadi pekongsi satu LLP? Tidak boleh. Sebuah LLP ditubuhkan bagi maksud menjalankan amalan profesional hendaklah terdiri daripada orang sebenar yang mengamalkan profesion yang sama sahaja. Ini adalah untuk memastikan bahawa isu-isu integriti dan etika dapat diperhatikan.
33 Akta PLT 2012 menghendaki golongan profesional mendapatkan surat kelulusan badan pengawal masing-masing sebelum PLT dibentuk untuk amalan profesional. Adakah syarat ini terpakai untuk golongan professional asing yang berhasrat membentuk PLT di Malaysia? Akta PLT 2012 tidak melarang golongan profesional asing menjalankan amalan profesional di Malaysia. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada syarat dan kelulusan badan pengawal berkaitan menurut undang-undang yang mengawal golongan profesional tersebut di Malaysia.
34 Bolehkah PLT asing menjalankan perniagaan di Malaysia? PLT asing boleh menjalankan perniagaan di Malaysia dengan mendaftar di SSM dan mengemukakan dokumen berikut:-

 • Salinan sah  sijil pendaftaran di tempat asal pemerbadanan atau penubuhannya; dan
 • Salinan sah piagam atau instrumen yang menentukan perlembagaannya, jika ada.
35 Adakah perlu untuk setiap rakan kongsi itu merupakan “pemastautin” di Malaysia? Tiada keperluan untuk rakan kongsi menjadi pemastautin di Malaysia tetapi terdapat keperluan agar pegawai pematuhan perlu merupakan warganegara atau pemastautin di Malaysia.
36 Bagaimanakah PLT boleh dibubarkan? PLT boleh dibubarkan melalui:

 • Penggulungan Mahkamah
 • Perintah Penggulungan Sukarela; dan
 • Pemotongan
37 Dalam keadaan apakah sebuah PLT boleh digulungkan oleh Mahkamah? PLT boleh digulungkan oleh mahkamah di bawah keadaan yang sama  sesebuah Syarikat digulungkan oleh mahkamah sebagaimana yang  diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 1965. Akta PLT 2012  memperuntukkan bahawa peruntukan-peruntukan dalam Akta  Syarikat 1965  berkaitan dengan penggulungan oleh Mahkamah akan  terpakai kepada LLP.
38 Bagaimanakah sebuah PLT boleh dibubarkan secara penggulungan  sukarela? Jika sesuatu PLT telah berhenti beroperasi dan telah menunaikan semua hutang dan liabilitinya, seorang pekongsi PLT itu boleh memohon kepada Pendaftar untuk penggulungan PLT itu secara sukarela dengan syarat semua keperluan yang dikehendaki di bawah Akta PLT 2012 bagi permohonan penggulungan secara sukarela dipenuhi.
39 Dalam keadaan apakah PLT boleh dipotong daripada daftar? PLT boleh dipotong daripada daftar sekiranya Pendaftar mempercayai dan mempunyai  alasan-alasan yang wajar seperti berikut:-a. PLT tidak lagi menjalankan perniagaan;
b. Tujuan PLT bertentangan dengan Akta;
c. Tujuan PLT bersifat prejudis kepada kepentingan negara;
d. Tiada pelikuidasi bertindak dalam kes-kes mahkamah yang memerintahkan penggulungan; atau
e. Urusan PLT telah digulungkan sepenuhnya tetapi aset-aset tidak mencukupi untuk membayar kos bagi memperoleh perintah mahkamah untuk membubarkan PLT.
40 Adakah PLT perlu menguruskan rekod perakaunan? Ya. Semua rekod perakaunan perlu disimpan untuk membolehkan akaun PLT disediakan yang memberikan pandangan sebenar dan adil  (true and fair view) tentang kedudukan hal ehwal PLT. Rekod perakuanan hendaklah disimpan untuk tempoh selama 7 tahun.
41 Adakah penyediaan akaun bagi sesuatu LLP perlu mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan sama seperti syarat yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat di bawah Akta Syarikat 1965? Salah satu objektif utama untuk memperkenalkan bentuk perniagaan PLT adalah untuk memberikan fleksibiliti dalam urusan dalaman sesebuah perniagaan. Sama seperti perkongsian konvensional, peruntukan perundangan PLT tidak menetapkan keperluan penyediaan akaun PLT dibuat mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan. Walau bagaimanapun sebuah PLT perlu menyediakan dari semasa ke semasa rekod-rekod perakaunan yang akan memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai keadaan hal ehwal kewangan PLT.
42 Perlukah ada pengauditan perakaunan? Tiada keperluan untuk pengauditan mandatori untuk PLT.
43 Perlukah PLT mengemukakan Penyata Tahunan? Tidak. Bagaimanapun, PLT perlu mengemukakan Deklarasi Tahunan kepada Pendaftar dengan menyatakan sama ada PLT mampu membayar hutangnya atau sebaliknya.
44 Perlukah PLT mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan? Tiada keperluan untuk PLT mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan.

Untuk maklumat lanjut untuk mendaftarkan perniagaan anda dengan entiti Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) sila hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk maklumat lanjut.

Anda juga boleh SMS,WhatsApp dan Facebook

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad

 • HUBUNGI KAMI

  daftar syarikat
  Sahabat Perniagaan Anda

  [email protected]

  HP/SMS/WhatsApp/Wechat: 016-6631979

  Tel/Fax : 06-2331350

  Anda juga boleh SMS, FB, WhatsApp, Viber & WeChat

  facebook-logo  

  FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

  YM id : ezlie_syafarin

  Skype: ezliesyafarin

  Skype Me™!

  ADS INDAH KEMBARA

  homestaymelaka.com.my

 • homestaymelaka.com.my

 • Go to Top