Panduan Pendaftaran

Contoh Sijil Lesen Kementerian Kewangan yang telah diluluskan.

Syarikat anda perlu memiliki Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan sekiranya ingin berurusniaga dengan kerajaan seperti menyertai sebutharga mipony pro crack download atau tender bagi setiap pembekalan dan perkhidmatan yang anda tawarkan. cartoon animator crack download

Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan bagi setiap permohonan adalah seperti berikut:-

Bil Jenis Perniagaan Dokumen diperlukan Harga (RM)
1) Enterprise atau perniagaan yang menggunakan nama tred 1)Salinan I/C pemilik2) Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)
a) Borang D
b) Borang Maklumat perniagaan
c) Borang maklumat pemilik3) Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini4) Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem5) Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
1,350.00 950.00(sehingga 30/06/2020)
2) Sendirian Berhad 1)Salinan Kad Pengenalan semua ahli lembaga pengarah syarikat2)Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)3) Borang pindah milik saham (borang 32A) yang dimatikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)4) Memorandum And Articles Of Association (MAA) atau Borang 135) Salinan Borang 446) Form of Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun7) Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank8)Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat terkini9)Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini & Resit Pembayaran KWSP10)Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem11)Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat 1800.001,500.00 (sehingga 30/06/2020)
Bil Jenis Perniagaan Dokumen diperlukan Harga (RM)
3) R.O.S Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan 1- Salinan kad pengenalan semua ahli lembaga pengarah2- Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan5- Salinan Penyata akaun bank terkini6- Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank7- Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.8-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem9-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat 1800.001,500.00 (sehingga 30/06/2020)

Sila klik untuk borang Pendaftaran Lesen Kewangan, Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)