Notis Pembatalan Permohonan Pendaftaran Kementerian Kewangan