Panduan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan

Perniagaan berdaftar perlu memperbaharui perakuan pendaftaran perniagaan dengan mengemukakan Borang Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan. (BORANG A1)

Prosedur

1. Lengkapkan Borang Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan Online. (BORANG A1)

Syarat

1. Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh tamat pendaftaran perniagaan