Senarai Kod Bidang Bagi Perniagaan Yang Beroperasi Dari Rumah

Kod Bidang Yang Dibenarkan Beroperasi Dari Rumah Kediaman

BIL

PERKARA

KOD

BIDANG

PERINCIAN

1.

Bagi syarikat yangberoperasidaripada rumah

kediaman dengan

modal

berbayar/terkumpul

tidak kurang

daripada RM2,500

010601 Kit Pendidikan Deepl Pro crack
010602 Bahan Pendidikan
040101 Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah
040102 Makanan dan Minuman (Tin, Botol dan Bungkus)
040103 Makanan Bermasak (Islam)
040104 Makanan Bermasak (Bukan Islam)
070201 Tanaman/Baka/Benih Semaian
070202 Haiwan Ternakan, Bukan Temakan dan Akuatik
220503 Perkakas/Sistern Elektrik
220203 Alat Muzik, Kesenian Dan Aksesori
221305 Penyediaan Pentas/Pameran Pertunjukan,Taman Hiburan dan Kamival/Pestaria
221306 Artis Dan Penghibur Profesional
221510 Tempat Letak Kereta
221511 PA Sistem Dan Alat Muzik
220902 Menangkap/Menembak Haiwan
221001 Pembersihan Bangunan Dan Pejabat
221002 Membersih Kawasan
221003 Mengangkat Sampah
221005 Mencuci Kolam Renang
221006 Membersih Pantai/SungaiiTerusan/Empangan/Tasik
221010 Kolam Kumbahan/Sistem PerawataniTalian Paip/Sesalur
221101 Kakitangan Iktisas (Profesional) — Tidak termasuk khidmat perundingan
221102 Kakitangan Separa Iktisas (Semi Profesional)—Tidak termasuk khidmatperundingan
221104 Tenaga Buruh
221109 Menyelam (Diving Service)
221110 Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar dan Moderator/Negotiator
221112 Malim Kapal
221303 Fotografi
221401 Bangunan/Hiasan Dalaman (tidak termasuk perlanskapan dan seni taman)
221402 Hiasan Jalan/Kawasan (tidak termasuk pelanskapan dan seni taman)
221506 Bangunan/Pejabat/Stor/Ruang Niaga/Ruang Kediaman
222004 Penulisan-Semua Jenis Penulisan
222005 Mereka Cipta Dan Seni Halus
222006 Penterjemahan
222301 Solekan express vpn crack free download
222303 Membekal Air
222304 Pengurusan Jenazah Dan Kelengkapan
222401 Menjahit Bukan Pakaian
222402 Menjahit Pakaian dan Kelengkapan
222403 Baik Pulih Kasut Dan Barangan Kulit
222503 Homestay
222104 PertanianiTanaman/Ladang/Taman/Hutan dan Ladang Hutan
222106 Sumber Air
222107 Tatahias Haiwan
221308 Dokumentasi Dan Panduarah
One thought on “Senarai Kod Bidang Bagi Perniagaan Yang Beroperasi Dari Rumah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *