OBJEKTIF:

Untuk mengumpul dan cadangan untuk penambahbaikan (teknikal dan operasi) CIS7:2006 Penilaian Sistem Kualiti untuk Kerja Pembinaan Bangunan (QLASSIC)

MAKLUMBALAS CIS 7: 2006, QLASSIC

class=”MsoNormal”>

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *