lesen cidb

Contoh Lesen Perakuan Pendaftaran Kontaktor CIDB Malaysia

Kategori Pendaftaran

Item Keterangan
1. Gred G1 :- 1.1.Had Tender: –

1.2.Syarat – syarat am:-

1.3. Yuran Proses: –

1.4.Yuran Pendaftaran: –

1.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

1.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA DUA RATUS RIBU SAHAJA).1.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM5,000.00.

1.2.2. Minimum kelayakan teknikal – Kursus kontraktor / bukti pengalaman kerja.

1.3.1.Baru. – RM50.00

1.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

1.4.1. (1 tahun). – RM20.00.

1.4.2. (2 tahun). – RM40.00.

1.4.3. (3 tahun). – RM60.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM450.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

2. Gred G2 :-

2.1.Had Tender: –

2.2.Syarat – syarat am:-

2.3. Yuran Proses: –

2.4.Yuran Pendaftaran: –

2.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

2.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM500,000.00 (RINGGIT MALAYSIA LIMA RATUS RIBU SAHAJA).2.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM25,000.00.

2.2.2. Minimum kelayakan teknikal – Kursus kontraktor / bukti pengalaman kerja.

2.3.1.Baru. – RM50.00

2.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

2.4.1. (1 tahun). – RM80.00.

2.4.2. (2 tahun). – RM160.00.

2.4.3. (3 tahun). – RM240.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

– RM450.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

3. Gred G3 :-

3.1.Had Tender: –

3.2.Syarat – syarat am:-

3.3. Yuran Proses: –

3.4.Yuran Pendaftaran: –

3.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

3.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM 1juta (RINGGIT MALAYSIA SATU JUTA SAHAJA).3.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

3.2.2. Minimum kelayakan teknikal – Kursus kontraktor / bukti pengalaman kerja.

3.3.1.Baru. – RM50.00

3.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

3.4.1. (1 tahun). – RM150.00.

3.4.2. (2 tahun). – RM300.00.

3.4.3. (3 tahun). – RM450.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM500.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

4. Gred G4 :-

4.1.Had Tender: –

4.2.Syarat – syarat am:-

4.3. Yuran Proses: –

4.4.Yuran Pendaftaran: –

4.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

4.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM 3juta(RINGGIT MALAYSIA TIGA JUTA SAHAJA).4.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM150,000.00.

4.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma dalam bidang yang berkaitan.

4.3.1.Baru. – RM50.00

4.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

4.4.1. (1 tahun). – RM350.00.

4.4.2. (2 tahun). – RM700.00.

4.4.3. (3 tahun). – RM1,050.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM500.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

5. Gred G5 :-

5.1.Had Tender: –

5.2.Syarat – syarat am:-

5.3. Yuran Proses: –

5.4.Yuran Pendaftaran: –

5.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

5.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM 5juta (RINGGIT MALAYSIA LIMA JUTA SAHAJA).5.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM250,000.00.

5.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan salah seorang darinya mempunyai pengalaman minima 3 tahun.

5.3.1.Baru. – RM50.00

5.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

5.4.1. (1 tahun). – RM700.00.

5.4.2. (2 tahun). – RM1,400.00.

5.4.3. (3 tahun). – RM2.100.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM800.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

6. Gred G6 :-

6.1.Had Tender: –

6.2.Syarat – syarat am:-

6.3. Yuran Proses: –

6.4.Yuran Pendaftaran: –

6.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

6.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tidak melebihi RM10juta(RINGGIT MALAYSIA 10 JUTA SAHAJA).6.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM500,000.00.

6.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan kedua-duanya mempunyai pengalaman minima 3 tahun.

6.3.1.Baru. – RM50.00

6.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

6.4.1. (1 tahun). – RM1,000.00.

6.4.2. (2 tahun). – RM2,000.00.

6.4.3. (3 tahun). – RM3,000.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM1,000.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

7. Gred G7 :-

7.1.Had Tender: –

7.2.Syarat – syarat am:-

7.3. Yuran Proses: –

7.4.Yuran Pendaftaran: –

7.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

7.6. Caj Perkhidmatan:-

-Tiada limit.6.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM750,000.00.

6.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan kedua-duanya mempunyai pengalaman minima 5 tahun / 2 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan salah satu darinya mempunyai pengalaman minima 5 tahun.

6.3.1.Baru. – RM50.00

6.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

6.4.1. (1 tahun). – RM1,400.00.

6.4.2. (2 tahun). – RM2,800.00.

6.4.3. (3 tahun). – RM4,200.00.

RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

-RM1,500.00 (Caj Perkhidmatan termasuk pengesahan dokumen, belian dokumen,akuan bersumpah,caj perjalanan & pengurusan).

KEPERLUAN DOKUMEN:-

1.Dokumen Syarikat (Jika berdaftar dengan Pendaftar Syarikat SSM (ROC)).

No. Dokumen Keperluan Dokumen
1.1. Form 9 – Sijil Akaun Perbadanan Perlu
1.2. Form 13 – Certificate Of Incorporation on Changes of Name Of Company. (Jika berlaku perubahan nama syarikat).
1.3. Form Annual Return of A Company Having Share capital. (Jika usia syarikat melebihi 1 tahun)
1.4. Form 24 – Return of Allotment Shares (kesemua dokumen dari awal penubuhan). Perlu
1.5. Form 49 – Return Giving Particular in Registration of Directors, Manager & Secreteries & Changes of Particulars (kesemua dokumen dari awal penubuhan). Perlu
1.6. Form 32A – Borang Pindah Milik Saham Jika ada berlaku perubahan saham
1.7. Resolusi Pengarah Bagi Penandatangan Cek Untuk Semua Akaun Syarikat. Perlu
1.16. Penyata Kewangan Syarikat Terkini (Balance Sheet & Profit & Loss Account) yang disahkan Juruaudit Bertauliah). Jika Ada

ATAU

2.Dokumen Perniagaan (Jika berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan SSM (ROB)).

No. Dokumen Keperluan Permohonan
2.1. Borang A & D pendaftaran Perniagaan Tidak Berkenaan
2.2. Borang B Pendaftaran Perniagaan (Jika Berlaku Perubahan Maklumat Perniagaan). Tidak Berkenaan

3.Dokumen –Dokumen Am Syarikat/Perniagaan.

No. Dokumen Keperluan Permohonan
3.1. Salinan Kad Pengenalan – Ahli Lembaga Pengarah, Pemegang Saham, Penandatangan Cek, Pegawai Teknikal, Ahli Pengurusan & Pekerja. Perlu
3.2.. Salinan Penyata Caruman KWSP (borang A) berserta resit bayaran caruman KWSP (3 bulan terkini) Perlu
3.3.. Salinan Penyata Caruman PERKESO (borang 8A) berserta salinan resit bayaran (3 bulan terkini). Jika Ada
3.4. Salinan baucer bagi Gaji Terbaru Bagi Kakitangan Syarikat Yang Berumur Lebih Daripada 55 Tahun. Jika Ada
3.5 Salinan Sijil-sijil/Diploma/Ijazah atau Surat Kelulusan Yang Dimiliki oleh kakitangan Pengurusan, Profesional, & Teknikal Syarikat, dan/atau Salinan Surat Perakaun Pendaftaran dengan Lembaga Iktisas Yang Berkaitan./ CV (resume). Perlu
3.6. Carta Organisasi Syarikat Terkini dan Senarai Tugas Serta Taraf Kelulusan Akedemik Ahli Lembaga Pengarah, Pemegang Saham, Penandatangan Cek, Pegawai Teknikal, Ahli Pengurusan & Pekerja. Perlu
3.7. Pelan Lokasi ke Pejabat. Perlu
3.8. Penyata Akaun Bank Syarikat (3 bulan terakhir) Perlu

4.Dokumen Projek / Bukti Pengalaman Kerja

No. Dokumen Keperluan Permohonan
4.1. Projek-projek di mana syarikat yang memohon adalah sebagai Kontraktor Utama (Main Contractor) (nilai projek melebihi RM 800,000.00 dalam tempoh 5 tahun terakhir)4.1.1. Salinan surat setuju terima tawaran (Letter of Acceptance) daripada pemilik projek/Agensi Kerajaan/Juruperunding yang dilantik oleh pemilik projek.

4.1.2. Salinan Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) daripada Agensi Kerajaan atau Juruperunding yang dilantik.

4.1.3. Salinan Surat Perlantikan Juruperunding berkenaan daripada Pemilik Projek.

Jika Ada
4.2. Projek-projek di mana syarikat yang memohon pendaftaran adalah sebagai sub kontraktor kepada kontraktor utama.( nilai projek melebihi RM 800,000.00 dalam tempoh 5 tahun terakhir).4.2.1. Salinan surat setuju terima tawaran daripada daripada pemilik projek/Agensi Kerajaan/Juruperunding yang dilantik oleh pemilik projek kepada kontraktor utama.

4.2.2. Salinan Perakuan Siap Kerja daripada agensi kerajaan atau jururperunding yang dilantik kepada kontraktor utama.

4.2.3. Salinan surat perlantikan Juruperunding berkenaan daripada pemilik projek.

4.2.4. Salinan Perjanjian Sub Kontrak di antara Kontraktor Utama dengan syarikat yang telah dimateri setem dalam tempoh projek sedang dilaksanakan.

Jika Ada

5. Dokumen Fasiliti Syarikat

No. Dokumen Keperluan Permohonan
5.1. Salinan Perjanjian Sewa / pembelian Premis/pejabat. perlu
5.2. Salinan surat-surat pengesahan mengenai kemudahan-kemudahan kredit bahan binaan daripada pembekal. Jika Ada
5.3. Salinan surat-surat pengesahan mengenai kemudahan kewangan yang diperolehi dari pihak Bank Atau Institusi Kewangan. Jika Ada
5.4. Salinan resit-resit pembelian mengenai peralatan-peralatan/loji dan kad pendaftaran kenderaan (registration card) yang dimiliki oleh syarikat. Jika Ada
5.5 Salinan surat-surat pengesahan mengenai kemudahan-kemudahan penyewaan loji/peralatan/kenderaan (jika tiada peralatan sendiri). Jika Ada
5.6. Salinan Lesen Premis Perniagaan Dari Pihak Berkuasa Tempatan Jika Ada

Sila klik untuk terus ke Borang Pendaftarn Lesen Kontrator CIDB secara online

By admin

One thought on “Rujukan Permohonan dan Panduan Perdaftaran Lesen Kontraktor CIDB”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *