Perkhidmatan online terpaksa diberhentikan sementara waktu di atas sebab-sebab teknikal. Mohon kerjasama tuan/puan untuk membuat bayaran secara wang pos, kiriman wang pos, atau bank draf (perintah juruwang) bagi bayaran fee proses dan fee pendaftaran. Bayaran hendaklah dibuat di atas nama seperti berikut:

PKK Ibu Pejabat PKK Wilayah Persekutuan : Ketua Akauntan, Kementerian Kerja Raya
PKK Cawangan Negeri yang lain: Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *