Mulai 1 Jun 2008, PKK Cawangan Sabah dan Sarawak akan bertanggungjawab memproses permohonan Pembaharuan dan Taraf Bumiputera, Perubahan Maklumat, Kebenaran Khas dan Tambah Kepala bagi kontraktor Kerja Awam Kelas A, B, C dan Kerja Elektrik Kelas I, II,III yang mana alamat berdaftar syarikat adalah di Sabah dan Sarawak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *