Bayaran secara Online (Internet Banking) melalui Portal RHB Bank

Mulai 1 Mei 2008, semua Kontraktor Kerja Awam kelas A, B dan C serta kontraktor Kerja Elektrik Kelas I, II dan III yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor di Ibu Pejabat boleh membuat bayaran pendaftaran secara on-line.
Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *