Pusat Khidmat Kontraktor menyediakan kemudahan capaian senarai dan profail kontraktor secara on-line kepada Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan bagi tujuan penilaian tender dan menyemak prestasi kontraktor yang menjalankan projek kerajaan. Permohonan untuk mendapatkan kata laluan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Kata Laluan yang disediakan dan hendaklah dihantar melalui pos atau ‘by hand’ sahaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *