Syarat Pendaftaran Kontraktor kerja Awam
Perakuan Kelulusan Kepala dan Sub Kepala berdasarkan kepada kelayakan teknikal pendaftaran kerja awam pusat khidmat kontraktor